Prima pagina
Bilanţ al administraţiei publice locale în 2009 PDF Imprimare Email
Luni, 22 Februarie 2010 08:10
Index articol
Bilanţ al administraţiei publice locale în 2009
Pagina 2
Toate paginile

 

Conjunctura economică

Anul 2009 a fost un an de criză economică severă, un an în care Guvernul României s-a ocupat mai mult de politică şi mai puţin de economie. Un efect al acestei abordări a fost faptul că în sectorul de stat nu s-au făcut practic reforme.

Datele de final de an arată consecinţele lipsei viziunii economice guvernamentale în combaterea crizei. Economia românească a pierdut cam 8% din angajaţi, iar dacă avem în vedere că practic toate reducerile de personal (cu excepţia unor autorităţi locale) s-au făcut în sectorul privat, rezultă că peste 12% din angajaţii sectorului privat au fost concediaţi. Aceasta a făcut ca numărul şomerilor din România să se dubleze, ajungând să avem la sfârşitul anului peste 700.000 de şomeri.

Un efect direct al acestei stări de fapt a fost scăderea puterii de cumpărare a populaţiei. Reducerea a fost estimată la peste 10%.

Pentru unele companii, anul 2009 a însemnat intrarea în insolvenţă. A fost cazul chiar a unor companii mari, unele fiind prezente şi în Oradea.


Cursul leului a fost instabil, crescând de la 3,6 la 4,3 lei/euro. Asta a însemnat, pentru cei cu credite în euro, rate mai mari şi, în general, creditare mult mai scumpă pentru firme, ceea ce a făcut ca turaţia economiei să se reducă.

Investiţiile străine în România s-au redus la jumătate faţă de 2008, ajungând la valoarea de 5 miliarde euro.

Pe fondul scăderii veniturilor la bugetul de stat şi a creşterii cheltuielilor operaţionale ale statului, Guvernul a blocat practic o bună parte a investiţiilor publice şi s-a împrumutat cu peste 20 de miliarde euro.

Dată fiind situaţia economică generală a anului 2009, efectele ei nu aveau cum să ocolească nici municipiul Oradea. Astfel:

-         piaţa imobiliară s-a prăbuşit şi multe companii au intrat în insolvenţă;

-         nu au mai venit firme care să investească în parcările subterane şi supraterane din zona centrală;

-         sunt mai puţine companii în parcul industrial;

-         avem mai puţine firme şi mai puţini angajaţi în sectorul privat şi, implicit, ne-au scăzut veniturile la bugetul local.

 

Fiscalitatea

 

În 2008 şi în 2009, impozitele locale nu au fost majorate, pentru persoanele fizice fiind ajustate cu rata inflaţiei.

Pentru persoanele juridice s-a redus impozitul pe clădiri de la 1,6% la 1,4% în 2009 şi la 1,2% în 2010.

A fost mărită bonificaţia pentru cei care îşi achită impozitele integral până la sfârşitul lunii martie, de la 5% la 8%. Cei care şi le achită astfel, vor plăti în 2010 mai puţin ca anul trecut.

 

Direcţii de acţiune

 

-         creşterea nivelului investiţiilor în sectorul public, prin orientarea banilor economisiţi de la cheltuieli şi prin punerea în practică a proiectelor din fondurile europene: asfaltarea drumurilor, reabilitarea cetăţii, reparaţii la spitale şi şcoli, extinderea reţelelor de apă şi canalizare.

-         asigurarea condiţiilor economice favorabile pentru atragerea investitorilor privaţi şi crearea de noi locuri de muncă: un parc industrial cu utilităţi, mai multe străpungeri din şoseaua de centură către zonele de dezvoltare, o politică fiscală corectă precum şi un comportament transparent şi echidistant faţă de companii.

-         reducerea cheltuielilor primăriei şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local, atât cele de personal cât şi de funcţionare.

 

Infrastructură

a) Şoseaua de centură a municipiului

Lucrările la centura pe patru benzi au început în vara anului 2008, prin finanţarea asigurată de Ministerul Transporturilor. În paralel, în zona străzii Densuseanu au fost realizate, prin finanţare de la Compania de Apă Oradea, reţelele de canalizare şi alimentare cu apă pentru cartierul Ioşia. În primăvara anului 2009, lucrările au continuat pe sectorul Ştefan cel Mare-Podului-Densuseanu-Calea Sântandrei, pe o lungime de 6 km.

-         s-a negociat cu riveranii acceptul de a lucra pe terenurile lor fără a fi începute exproprierile. Abia în vara anului 2009 au început lucrările de expropriere a celor care au avut terenuri lângă centură, pe Densuseanu sau Calea Sântandrei.

-         au fost realizate lucrări conexe centurii: în octombrie se finalizează legătura dintre Velenţa şi strada Ogorului, inclusiv un pod peste Peţa pentru legătura cu Bumbacului, iar in august 2009 se execută parcările pe Densuseanu, între Cazaban şi Meşteşugarilor.

-         în urma înţelegerii cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, primăria a finanţat realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic a două pasaje supraterane pe centură, la intersecţia cu drumurile naţionale Deva–Oradea şi Arad–Oradea, pentru fluidizarea circulaţiei.

-         în septembrie încep lucrările pe centură, între Metro şi Selgros. Până în decembrie, circulaţia pe centură este deviată prin cartierul Velenţa.

Şoseaua de centură                                     Amenajarea pieţei de maşini

b)  Asfaltarea străzilor din municipiu

În cursul anului 2009, au fost organizate 4 licitaţii importante pentru asfaltări în municipiu: licitaţia pentru întreţinerea străzilor – în aprilie, licitaţia pentru execuţia parcărilor şi aleilor între blocuri, licitaţia pentru reabilitarea a 19 străzi din fonduri europene şi licitaţia pentru reabilitarea intrărilor în oraş - str. M. Corvin sau Calea Aradului. În urma organizării licitaţiilor, lucrările au fost adjudecate la valori mai mici cu 30-40% faţă de cele practicate până în 2008.

-         În luna august se finalizează Calea Clujului, iar la joncţiunea cu Ogorului se amenajează intersecţia lărgită.

-         Se asfaltează străzi în cartierul Oncea; se finalizează Izvorului, inclusiv parcare în faţa Spitalului de Pneumoftiziologie, prin intubarea văii şi str. Bihorului.

-         Se toarnă covoare asfaltice pe drumul industrial de legătură între Borş şi Episcopia Bihor, drumurile industriale în zona Uzinelor-Fabrica de Zahăr, str. C. Noica.

-         În luna septembrie se semnează contractul de finanţare pentru cele 19 străzi care urmează să fie asfaltate în 2010 şi 2011 (septembrie), iar în decembrie se semnează contractul de execuţie a lucrărilor.

 

c) Parcări

-         realizarea de noi locuri de parcare în cartierele de blocuri şi în zonele aglomerate a fost un alt proiect prioritar.

-         în cursul anului 2008 s-au amenajat peste 400 de locuri de parcare în cartiere, iar în 2009 au fost amenajate peste 800 de locuri, astfel:

 

PARCĂRI

2008

2009

Nr. crt.

Denumire locaţie

Nr. locuri de parcare

Nr. crt.

Denumire locaţie

Nr. locuri de parcare

1

Dacia

220

1

Aleea Zidarilor

36

2

O. Ghibu

94

2

Mehedinţi

140

3

Aleea Forajului

113

3

C. Noica, Ialomiţei

182

4

Piteştilor

16

4

Zona Lic. Transilvaniei

172

5

 

 

5

Nufărului (între Ciheiului şi Nojoridului)

260

6

 

 

6

Ovid Densuseanu

35

 

TOTAL

443

 

TOTAL

825

 

- s-a introdus posibilitatea rezervării parcării de reşedinţă începând cu 2010.

- în zona centrală a municipiului, în vara anului 2009, a fost stabilită politica de parcări. S-au adoptat măsuri pentru cele 3 segmente de cetăţeni care parchează în zona centrală:

- cei care locuiesc în centru şi care pot parca pe baza unui abonament redus în vecinătatea proprietăţii deţinute.

- cei care lucrează în centru şi care pot parca la un preţ convenabil pe baza unui abonament, la o distanţă de 3-7 min. de sediul instituţiei unde au locul de muncă.

- şi cei mai mulţi care au probleme de rezolvat, şi care pot parca în parcările de scurtă durată în zona pieţelor şi instituţiilor publice.

- în iulie încep lucrările de amenajare a pieţei de maşini: asfaltarea aleilor şi amenajarea cu piatră concasată a locurilor de vânzare a maşinilor. În septembrie se finalizează lucrările la Piaţa Obor.

- realizarea parcării de pe Tudor Vladimirescu (iunie).

d) Reţele de apă şi canalizare:

- din luna iunie am demarat lucrările de extindere a reţelelor de apă şi canal, pe un număr de 49 de străzi, din creditul BERD.

- în 2009 au apărut probleme majore la lucrările de extindere a reţelelor întrucât Ministerul Mediului nu a mai finanţat lucrările asumate prin convenţii încheiate cu primăria. La finalul anului 2009 mai aveam de încasat 130 de miliarde lei şi de derulat lucrări de încă 500 de miliarde lei.

 

Atragere de fonduri

Principalele proiecte la care s-a lucrat în 2009, în afara celor câştigate şi contractate,  sunt următoarele:

A. Proiect fonduri de coeziune –  ,,Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”, cu un buget de 83 milioane euro şi o cofinanţare de 2% din totalul bugetului eligibil. Obiectivul acestui proiect este de a asigura furnizarea unor servicii de alimentare cu apă şi canalizare, în conformitate cu practicile şi politicile UE în domeniu, pe toate străzile din Oradea şi în zona metropolitană, până în anul 2015. În prima etapă de implementare, 2009-2013, proiectul cuprinde investiţii în distribuţia apei potabile şi apei uzate.

B. Proiect de reabilitare sistem de termoficare urbană – POS Mediu

S-a elaborat Master Planul privind reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice, fiind elaborat de către ISPE, pe parcursul anului 2009. Au fost analizate mai multe soluţii posibile de asigurare a necesarului de energie termică, soluţia finală fiind alimentarea cu energie termică în continuare în sistem centralizat, cu producerea energiei din gaze naturale şi apă geotermală.

Valoarea totală a investiţiilor necesare în sistem este de 192,1 milioane euro, din care 60,7 milioane euro reprezintă investitii în sursa de producţie şi 131,4 milioane sunt  investiţii în sistemul de transport şi distribuţie.

Din această sumă este în faza finală aplicaţia de accesare a fondurilor disponibile prin  POS Mediu – axa 3 Termoficare,  în valoare de 70 milioane euro.

C. Proiectul reabilitării Cetăţii Oradea - etapa a II-a

Pentru acest proiect, în cursul anului 2009 a fost încheiat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Durabile şi Turismului, aferent etapei I, şi a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru etapa a II–a Cetăţii Oradea.

Valoarea proiectului este de 19.528.000 euro fără TVA şi are o durată de realizare de 6 ani, respectiv perioada 2010 – 2015.

D. Infrastructură în parcul industrial

-         Asigurarea cu utilităţi a Parcului Industrial Eurobussines Oradea: este un proiect destinat creării unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea, pentru relansarea economică a oraşului.

Pentru ca parcul industrial să fie funcţional trebuie asigurat racordul la reţelele de utilităţi publice. În scopul realizării acestui proiect de amploare pentru activitatea economică a municipiului Oradea, în cursul anului 2009 (martie – noiembrie) a fost realizat studiul de fezabilitate şi a fost depusă cererea de finanţare la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest Cluj Napoca, pentru asigurarea cu utilităţi publice a parcului industrial: reţea de alimentare cu apă şi canalizare, reţea de alimentare cu energie termică, reţea de alimentare cu energie electrică, reţea de drumuri interioare – 11 km, în valoare totală de 20.028.000 euro, fără TVA. Finanţarea este asigurată în procent de 50% din fonduri europene, iar durata de realizare a proiectului este estimată pentru perioada 2010 – iulie 2012.

E. Modernizarea ştrandului municipal (realizarea complexului Wellnes Termal Nymphaea)

- Este un proiect destinat relansării turismului de agrement în municipiul Oradea, datorită zăcământului de apă geotermală de care dispune Oradea. Proiectul constă în modernizarea bazinelor existente, amplasarea unui aquatobogan cu o înălţime de aproximativ 30 m şi o lungime de aproximativ 500 ml, realizarea unui complex multifuncţional (zonă spa, fittnes, zonă de bowling, tratament medical, zonă de alimentaţie publică, saună etc.) şi a unei zone de sporturi în aer liber – tenis, fotbal, volei - inclusiv promovarea turismului nautic.

În cursul anului 2009, pentru acest proiect a fost elaborat studiul de fezabilitate şi cererea de finanţare, care a fost depusă la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest Cluj Napoca.

Valoarea proiectului este de 16.850.000 euro fără T.V.A., cu o finanţare de 50% din fonduri europene şi o durată de realizare de doi ani, de la data încheierii contractului de finanţare.

 

Parc industrial – dezvoltare economică

Punerea la dispoziţia companiilor a unor amplasamente pentru dezvoltare era o condiţie obligatorie pentru relansarea economică a municipiului. De aceea, parcul industrial este o prioritate a municipiului.

Parcul industrial

 

-         după emiterea O.G. 105/2008 care transferă terenul oraşului, în 15 decembrie obţinem statutul de parc industrial pentru amplasamentul de 120 ha, situat pe şoseaua Borşului.

-         în ianuarie, regulamentul parcului industrial a fost finalizat

-         ordonanţa nu a fost aprobată decât în Senat, în legislatura 2004-2008. În noua legislatură, proiectul ordonanţei a fost blocat politic, la începutul lunii februarie, în Camera Deputaţilor. Abia în martie, după negocieri susţinute, proiectul a fost votat.

-         în vara lui 2009 se finalizează documentaţiile urbanistice cu privire la parc; PUZ-ul parcului se aprobă în august.

-         se lucrează la aplicaţia de finanţare a utilităţilor în parcul industrial. Finanţarea lucrărilor de realizare a infrastructurii parcului este asigurată din fonduri europene -10 mil euro, credite -10 mil. euro şi din bugetul local 3,7 mil euro.

-         s-a elaborat proiectul tehnic pentru realizarea utilităţilor în interiorul parcului.

-         în septembrie se scot la licitaţie primele parcele de teren din parc.

-         la finalul anului erau semnate 11 contracte pentru concesionarea unei suprafeţe totale de peste 17 ha teren, iar valoarea investiţiilor angajate se ridică la 16,7 mil. euro. Veniturile ce vor fi încasate în 2010, pentru aceste contracte, sunt de peste 300 mii lei. În luna februarie 2010, au început lucrările de introducere a utilităţilor în parc.

 

Transport – taximetrie

-         au fost achiziţionate autobuze noi pentru orădeni: 12 autobuze mari şi 24 autobuze mici. Contractul de livrare a fost semnat în octombrie: cele 12 autobuze mari au ajuns, iar cele 24 autobuze mici urmează să ajungă în perioada următoare. În primăvara acestui an vor fi integral în circulaţie.

Noi autobuze pentru orădeni

 

-         s-au deschis noi rute de transport şi s-au extins unele rute existente.

-         au fost luate măsuri pentru păstrarea curăţeniei în mijloacele de transport şi staţii; curăţenia şi golirea coşurilor de gunoi din staţiile de tramvai se fac, din toamnă, de două ori pe zi.

-         s-au reabilitat tronsoane ale liniilor de tramvai în cartierul Ioşia şi Nufărul, în regie proprie de OTL.

-         au fost luate măsuri pentru instaurarea legalităţii în taximetrie. Ca efect al acestor măsuri, nu mai desfăşoară activităţi de taximetrie decât persoane autorizate.

-         s-au organizat întâlniri periodice cu dispeceratele şi cu taximetriştii, în vederea rezolvării problemelor curente în acest domeniu.

 

Patrimoniu – urbanism – publicitate

În acest domeniu s-a avut ca prioritate stoparea intervenţiilor neautorizate la clădirile de patrimoniu şi crearea condiţiilor pentru reabilitarea cât mai rapidă a acestora.

 

Patrimoniu

-         Pentru a şti exact situaţia clădirilor din centrul istoric s-a demarat un studiu privind starea clădirilor. Se va şti astfel, în această vară, care este starea fiecărui imobil şi cum trebuie reabilitat. Va fi un ajutor pentru proprietari.

-         Au fost organizate întâlniri, pe parcursul anului, cu firme abilitate să lucreze la clădiri de patrimoniu şi cu proprietarii clădirilor din zona centrală, pentru a-i convinge de necesitatea reabilitării.

-         A fost conceput un plan de măsuri fiscale care să susţină reabilitarea faţadelor acestor clădiri. În august a fost aprobată taxa de patrimoniu; cei care nu şi-au reabilitat faţadele, sau le-au reabilitat într-un mod necorespunzător vor plăti un impozit suplimentar, iar cei care le-au reabilitat vor fi scutiţi de impozit în următorii 5 ani.

-         S-a definitivat un mecanism prin care cei care îşi vor reabilita faţadele vor fi sustinuţi prin realizarea proiectului sau prin împrumuturi. Procedurile se vor desfăşura prin Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor Istorice, care este operaţională.

-         S-au aplicat sancţiuni proprietarilor ale căror clădiri deteriorate pun în pericol siguranţa trecătorilor.

 

Reabilitarea Cetăţii Oradea

-         Reabilitarea Ceţătii Oradea: este un proiect destinat infrastructurii de turism cultural care prevede reabilitarea corpurilor de clădire din cadrul inelului princiar şi a clădirilor exterioare inelului princiar din Cetatea Oradea. Proiectul urmăreşte introducerea Cetăţii Oradea în circuitul turistic naţional şi european.

În urma realizării proiectului, în cadrul Cetăţii Oradea se va crea un complex cultural cu diferite funcţiuni cum sunt: muzeu, complex cinematografic cultural, muzeul pâinii, zona de restaurante şi de alimentaţie publică, muzeul ceaiului şi al cafelei etc. Pentru acest proiect, în cursul anului 2009 a fost încheiat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Durabile şi Turismului, aferent etapei I, şi a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru etapa a II-a de reabilitare a Cetăţii Oradea.

Valoarea proiectului pentru ambele etape este de 19 milioane euro; durata de realizare este de 6 ani, respectiv perioada 2010 – 2015.

-         în decembrie 2008 a fost depus proiectul tehnic pentru reabilitarea cetăţii la ADR NV Cluj

-         în iunie se semnează convenţia de finanţare a lucrărilor pentru Cetatea Oradea

-         la finalul anului 2009 s-a organizat licitaţia pentru prima etapă a lucrărilor. Acestea vor începe în primăvara anului 2010.

 

Urbanism

-         Deoarece planul de urbanism general al oraşului nu mai era actual, generând costuri suplimentare pentru cei care doreau să construiască, au fost demarate procedurile pentru elaborarea unui nou PUG. În toamnă a fost demarată licitaţia pentru realizarea unui nou plan; contractul s-a semnat  în ianuarie 2010;  până la sfârşitul anului 2011 proiectul trebuie finalizat.

-         S-a încheiat, în luna iunie, o înţelegere cu SNCFR,  pentru preluarea parcării de la  Gară şi s-a primit acordul pentru prelungirea pasajului subteran către strada Ecaterina Teodoroiu.

-         S-a definitivat proiectul de modernizare a pieţei Ioşia; s-au obţinut aprobările pentru vânzarea unei părţi din teren în vederea construirii unui magazin discount şi a modernizării pieţei agroalimentare, în toamna anului 2009.

-         în luna octombrie au fost finalizate procedurile prealabile pentru demolarea clădirilor aflate în stare avansată de degradare.

-         se aprobă acordul pentru realizarea unui pod rutier, care să facă legătura peste Criş între zona Dragoş-Vodă – Făcliei, în luna octombrie.

Publicitate

-         S-au adoptat măsuri pentru ordonarea publicităţii stradale; sunt demolate panourile pentru care nu mai existau contracte, în lunile mai-iunie.

-         se adoptă noul regulament de publicitate stradală, care stabileşte noi reguli în domeniu, în aşa fel încât interesele municipiului să fie protejate - septembrie 2009.

Salubrizare

Măsurile adoptate au urmărit să avem un oraş mai curat.

-         au fost igienizate intrările în oraş şi apoi incluse în programul de curăţenie şi întreţinere.

-         s-a impus partidelor şi candidaţilor respectarea locurilor de afişaj electoral; astfel, după câteva cicluri electorale stâlpii nu au mai fost murdăriţi.

-         a fost continuat programul de ridicare a maşinilor abandonate.

Container pentru deşeuri voluminoase

 

-         din luna martie s-au amplasat în fiecare cartier containere pentru deşeurile voluminoase, care se ridică gratuit.

-         au fost luate măsuri pentru reducerea prafului. Din primăvară s-au luat măsuri pentru ca autovehiculele care transportă materiale în vrac (nisip, balastru) să aibă încărcătura acoperită cu prelată.

-         au fost luate măsuri pentru reducerea depozitelor ilegale de moloz. S-a impus plata în avans a punerii la dispoziţie a unui container de 7 m2 pentru depozitarea molozului la autorizarea unei construcţii. În preţ este inclus şi  transportul acestuia la groapa ecologică de către operator, în 48 ore de la solicitare. S-au renegociat în luna aprilie tarifele de depozitare în deponeul ecologic cu operatorul: astfel la materiale inerte (moloz) de la 6,54 euro/tonă a scăzut la 2,17euro/tonă. La deşeuri sortate, de la 10,25 euro/tonă s-a redus la zero.

-         s-a extins salubrizarea pe încă 50 de străzi pe care nu se mătura. S-a ajuns astfel ca, din luna mai, peste 500 de străzi să fie incluse în programul de salubrizare.

-         a început din iunie programul de spălare a străzilor din municipiu şi de restricţionare a parcărilor într-un anumit interval orar pentru o spălare eficientă.

-         deoarece foarte mulţi orădeni nu au contracte de salubrizare s-a propus şi adoptat în Consiliul Local aplicarea din 2010 a taxei de salubrizare. Măsura are în vedere reducerea numărului de depozite ilegale de gunoi.

-         montarea a peste 500 de coşuri de gunoi în oraş şi în staţiile de tramvai şi autobuz.

-         din septembrie începe campania de menţinere a curăţeniei şi adoptarea unor amenzi severe pentru cei care murdăresc oraşul.

 

Campanie curăţenie

 

-  din octombrie este funcţională o linie telefonică gratuită pentru sesizarea nerespectării normelor de curăţenie în oraş (0800 800 518). S-a încheiat un parteneriat, prin care grupul Plastor a donat oraşului 1200 de coşuri de gunoi. Până în iunie 2010, numărul de coşuri amplasate în Oradea va ajunge la 4000.

-         în toamna anului 2009 au fost încheiate licitaţiile pentru incintele de protecţie ale containerelor. Primele au fost amplasate la sfârşit de an, în zona Seleuş din Nufărul, în noiembrie.

-         din luna noiembrie, echipe de măturători acţionează în zona centrală, pe tot parcursul zilei, pentru menţinerea curăţeniei.

-         din luna mai a fost făcut public programul de salubrizare a străzilor (graficul), în aşa fel încât cetăţenii să poată sesiza nerespectarea programului.

 

Spaţii verzi

Priorităţile au fost creşterea suprafeţei zonelor verzi şi a calităţii acestora.

- în luna aprilie au fost finalizate lucrările la Parcul Dendrologic din Şanţul Cetăţii.

- au fost amenajate trei parcuri noi: Olosig-Liniştii, Seleuş şi Ciuperca.

- suprafaţa spaţiilor verzi a fost extinsă cu peste 5 ha teren.

- după încheierea negocierilor de preluare a terenurilor din cimitirele abandonate şi de pe deal cu Episcopia Greco-Catolică şi cu Parohia Seleuş, în luna aprilie au început lucrările în cele trei zone: Seleuş, Olosig (în zona greco-catolică) şi Ciuperca.

- în luna iunie se încheie şi înţelegerea cu Episcopia Romano-Catolică pentru preluarea terenului din Olosig, deţinut de episcopie. Se ia în administrare şi parcul de la Palatul Baroc. Parcul Baroc va fi modernizat şi va rămâne deschis orădenilor cel puţin 15 ani.

- în fostele cimitire a fost defrişată vegetaţia, au fost făcute exhumări, iar osemintele au fost transferate în cimitirul municipal. În luna mai începe plantarea gazonului în Olosig şi amenajarea aleilor. În luna septembrie se finalizează prima etapă a lucrărilor în Olosig, pe o suprafaţă de 3,5 ha. În  luna octombrie se finalizează şi parcul Seleuş, cu o suprafaţă de 1,5 ha.

 

Parcul Seleuş                                  Parcul Dendrologic

 

- se organizează licitaţii pentru întreţinerea parcurilor. Din toamnă, cele mai importante parcuri sunt îngrijite de companii private.

-         se încheie parteneriate pentru amenajarea unor zone verzi cu firme private; spre exemplu giratoriile din Nufărul şi Calea Aradului cu centura şi spaţiile verzi din Centrul Civic, C. Noica- Nufărului etc.

-         se asigură sursa de apă pentru udat pe perioada secetoasă în perimetrele verzi din zona centrală.

-         se continuă lucrările la cadastrul verde al municipiului în scopul inventarierii şi protecţiei zonelor verzi.

-         se depune, în octombrie, pentru finanţare din Fondul de Mediu, proiectul pentru amenajarea unui nou parc, de peste 5 ha, în zona Nufărul-Lotus (Parcul Salca).

-         se fac plantările de toamnă din pepiniera oraşului şi prin achiziţionarea de arbori.

-         se plantează pe intrările principale în oraş şi în noile parcuri. Cele trei parcuri au fost realizate cu cheltuieli minime, beneficiind de sponsorizări din partea unor companii locale.

Proiectul Grădina Zoologică prevede modernizare şi extinderea acesteia de la 3,7 la 7,5 ha de teren. Costul estimat al lucrărilor se ridică la 19 milioane lei, din sursele Oradiei - 25 %, şi ale Ministerul Mediului - 75 %.

- după semnarea convenţiei de finanţare a extinderii grădinii, în octombrie 2008, am pacurs etapele necesare demarării lucrărilor. În luna martie au fost începute procedurile de licitaţie a lucrărilor de proiectare şi a celor de execuţie pentru grădina zoologică.

- au fost finalizate negocierile cu acţionarul majoritar al RER pentru preluarea terenului necesar pentru extinderea grădinii.

- a fost încheiat contractul pentru execuţia lucrărilor. În funcţie de sumele alocate de Ministerul Mediului vom putea începe lucrările anul acesta.

 

Învăţământ

 

-         s-au transferat Universităţii Oradea terenul şi clădirile pentru Facultatea de Arte Vizuale şi pentru extinderea Facultăţii de Ştiinţe Economice, în iulie 2009

-         prin parteneriatul Primărie – Facultatea de Medicină s-au realizat lucrările de modernizare a spaţiilor destinate practicii studenţilor stomatologi.

-         reabilitarea spaţiilor grădiniţelor din Oradea. În august au fost finalizate lucrările la 3 grădiniţe care au preluat copii din spaţiile eliberate. Constatând folosirea în medie la jumătate a numărului de locuri în grădiniţe, în august a fost adoptată taxa de grădiniţă; punerea în practică a acesteia avut ca efect creşterea frecvenţei la grădiniţă, eliminarea înscrierii copiilor în mai multe locuri şi o mai bună cheltuire a fondurilor.

Grădiniţa nr. 28

 

-         au fost derulate lucrări de reparaţii importante la clădirile Colegiului “Emanuil Gojdu”, Liceul de Artă, Liceul Pedagogic, Şcoala “Oltea Doamna”.

-         spre deosebire de anii anteriori, când Ministerul Educaţiei aloca între 60 şi 70 miliarde lei vechi pentru reparaţii, în 2009 nu s-au mai alocat fonduri. Toate reparaţiile de peste 11 milioane lei au fost realizate din bugetul local.

-         nu s-au mai asigurat bani nici pentru construcţia campusului care ar urma să preia Colegiul Economic “Partenie Cosma”.

-         s-au continuat procedurile pentru reabilitarea din fonduri europene a două clădiri: Liceul “Lorantffy Zsuzsanna” şi cel romano-catolic Szent Laszlo

-         în luna septembrie s-a aprobat repartizarea posturilor nedidactice din învăţământ în urma reducerilor de personal impuse de minister. Chiar dacă doar 2/3 din posturi sunt acoperite cu personal, repartizarea a anulat discrepanţele dintre scoli.

-         au fost luate măsuri pentru reducerea cheltuielilor de funcţionare a şcolilor din municipiu. Prin introducerea costului/elev şi pe unitatea de spaţiu s-au făcut reduceri semnificative de cheltuieli.

-         au fost premiaţi elevii care au obţinut rezultate la Olimpiadele internaţionale – 47 de olimpici cu o excursie la Viena.

 

 

Spitale – sănătate

Realizarea unei asistenţe sanitare de calitate a fost o prioritate pentru primărie.

-         după ce în noiembrie 2008 se emite ordonanţa de urgenţă privind descentralizarea, am solicitat includerea Oradiei în faza pilot a descentralizării.

-         printr-o hotărâre de guvern suntem cuprinşi în faza pilot şi se aprobă fuziunea spitalelor din municipiu. După schimbarea de guvern, în prima şedinţă a Guvernului Boc I se anulează fuziunea spitalelor municipiului.

-         cu toate că ar fi trebuit să preluăm spitalele în 1 februarie, conform termenelor din faza pilot, transferul de competenţe a fost făcut formal în iunie, prin semnarea protocolului de predare a spitalelor.

-         întrucât Ministerul Sănătăţii nu a acceptat transferul responsabilităţii conducerii efective a spitalelor, primăria nu şi-a mai putut asuma răspunderea acestora. S-a colaborat pentru menţinerea unui echilibru financiar în funcţionarea spitalelor.

Primăria a alocat resurse importante pentru îmbunătăţirea condiţiilor din spitale.

-         în iulie s-a semnat contractul de finanţare pentru ambulatoriul Spitalului Municipal “Dr. Gavril Curteanu” în vederea modernizării acestuia şi dotarea cu echipamente, în valoare de 1 milion euro. S-a organizat licitaţia pentru lucrările la ambulatoriu şi s-a semnat contractul de execuţie. Lucrările au demarat la începutul lui 2010.

-         în anul 2009 Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie din Oradea a beneficiat de lucrări de reparaţii capitale în valoare totală de 1,1 milioane lei

 

 

Cultură – sport – turism

-         Primăria a preluat în administrare de la Consiliul Judeţean Teatrul de Stat, în august 2009. Din luna septembrie au continuat lucrările de reabilitare în interiorul clădirii teatrului. Până acum au fost executate reparaţii la portic, vestibul, foaier, scări de acces, sala de spectacole, scenă, accese laterale. Mai sunt de executat lucrări de recondiţionări şi alte reparaţii la componentele artistice. Lucrările rămase de executat şi cuprinse în etapa a treia sunt: reparaţii holuri şi încăperi cu acces public; refacerea parţială a învelitorii; instalaţia electrică parţial; instalaţia sanitară; instalaţia de climatizare şi cea de sonorizare; instalaţii sonorizare – monitorizare scenă; refacere grupuri sanitare; refacerea tapet şi draperii; refacere alei pietonale în jurul clădirii, canalizare exterioară etc. Valoarea totală estimativă a contractului de execuţie este de aproximativ 8 milioane lei.

Lucrările de reabilitare a interiorului clădirii Teatrului de Stat

 

-         în iunie administrarea Bazinului Olimpic „Ioan Alexandrescu” a fost încredinţată Clubului Sportiv Municipal şi s-a adoptat noul regulament de funcţionare. Veniturile au crescut de la preluare cu 55 %, bani directionaţi către finanţarea echipei de polo.

-         în luna mai a fost încheiat parteneriatul pentru sport între primărie şi firma RCS/RDS. Prin acest parteneriat, contravaloarea cheltuielilor telefonice ale primăriei este suportată de partener şi virată Clubului Sportiv Municipal. În 2009 s-au donat clubului peste 80 mii lei.

-         în august se încheie şi parteneriatul CSM - Frigo Conty, compania asigurând finanţarea anuală a echipei de polo cu 50.000 euro.

-         a fost elaborată documentaţia pentru modernizarea ştrandului municipal şi relansarea turismului de agrement pe baza apei geotermale. Valoarea proiectului este de 16,5 milioane euro, cu o finanţare de 50% din fonduri europene. În august se aprobă Planul de urbanism zonal pentru zona balneoclimaterică de pe malul Crişul Repede. Proiectul a fost depus la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

-         s-au obţinut toate avizele pentru reabilitarea turnului primăriei, finalizându-se şi documentaţia tehnico-economică. S-a convenit un acord pentru punerea în valoare a obiectivelor importante din zona centrală: biserici, primărie, sinagogă, teatru, pasajul Vulturul Negru.

-         din octombrie se aprobă iniţierea cursurilor de înot gratuite organizate de către CSM pentru copii de clasa a II-a. Din noiembrie la bazinul acoperit se ţin zilnic cursurile de iniţiere.

-         bilanţul Toamnei Orădene a arătat că pot fi organizate evenimente de calitate cu mult mai puţini bani.

-         au fost organizate conferinţele lunare ale Academiei Civice, susţinute de Primăria Oradea.

 

Social

 

Proiecte prioritare

-   Colaborare cu Habitat for Humanity pentru construcţia de locuinţe sociale – continuarea proiectului început şi iniţierea unei noi colaborări

-   Iniţierea de proiecte de infrastructură socială cu fonduri de la UE

-   Contribuţie la îmbunătăţirea situaţiei în creşe.

 

Alte proiecte

- Iniţierea dialogului cu sectorul ONG pentru elaborarea Strategiei sociale a municipiului Oradea pe 2009-2013

- Realizarea ”Centrului social multifuncţional CANDEO”, din str. Iuliu Maniu nr. 20

- Realizarea ”Centrului social multifuncţional DIGNITAS”, din str. Eftimie Murgu nr. 9

- Realizarea ”Centrului de zi Iedera” pentru copiii cu sindrom DOWN din Oradea

- Reabilitarea şi modernizarea Căminului de pe str. O. Goga

-Reabilitarea şi modernizarea Căminului de pe str. Atelierelor

- Reabilitarea sediului Fundaţiei de scleroză multiplă

- Sprijinirea Fundaţiei Caritas Eparhial pentru înfiinţarea unei cantine sociale

- Parteneriat cu Biserica Emanuel pentru realizarea unui Centru socio-medical şi de recuperare a persoanelor cu dizabilităţi, cu fonduri UE

- Parteneriat cu Fundaţia Casa Minunată pentru realizarea unui Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi, cu fonduri UE

- Realizarea ”Centrului de reintegrare socială”, în str. Vămii, Episcopia Bihor

 

 

Poliţia Comunitară

Înfiinţarea Poliţiei Comunitare a fost o necesitate întrucât în oraş se înregistrau fenomene care deranjau cetăţenii şi de care cei abilitaţi se ocupau doar sporadic.

La sfârşitul anului 2008 au fost făcute primele angajări la Poliţia Comunitară. Au fost angajaţi 48 de agenţi care au parcurs o perioadă de pregătire de 3 luni. În 24 februarie, primii poliţişti comunitari au ieşit în teren.

Activitatea Poliţiei Comunitare a vizat următoarele obiective:

-         reducerea fenomenului cerşetoriei. În luna martie a fost demarată campania de prevenire a cerşetoriei; au fost identificaţi peste 600 de cerşetori, din care 10% din Oradea, iar 90% din alte localităţi.

-         controlul traficului greu. A fost modificat regulamentul pentru traficul greu. A fost rezolvată problema parcărilor ilegale şi posibilitatea de a cumpăra autorizaţii de trafic la intrarea în oraş.

-         parcarea regulamentară şi fluidizarea circulaţiei în zona centrală.

-         asigurarea pazei la unităţile şcolare din oraş în colaborare cu Poliţia Municipală.

-         menţinerea curăţeniei în oraş. Au fost organizate acţiuni de aducere la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice a obligaţiei de a îngriji spaţiile din faţa proprietăţilor şi de a avea contracte de salubrizare. S-au luat măsuri de reducere a depozitării ilegale a gunoiului şi a murdăririi domeniului public.

-         menţinerea ordinii şi liniştii publice.

 

Relaţii cu publicul. Transparenţă decizională

-         se publică listele de achiziţii publice la fiecare început de an pentru anul trecut

-         Ziua Porţilor Deschise – ultima zi de vineri din fiecare lună – funcţionează din luna mai

-         facilitate de plată prin intermediul cardului bancar – din septembrie

-         montare cântarul cetăţeanului în Piaţa Cetate şi Rogerius – din octombrie

-         sala de lucru cu publicul în curtea interioară a Primăriei – etapa 6 luni – s-au obţinut toate documentaţiile

-         căsătorii civile care se pot programa online

-         sistemul de plată online a taxelor şi impozitelor - din 16 decembrie

Proiectul sălii de lucru cu publicul

 

Ultima actualizare în Marţi, 23 Februarie 2010 07:00
 

Alte recomandari

Ilie Bolojan
Blogul lui Ilie Bolojan, primarul Municipiului Oradea
Florica Cherecheş
Suflet pentru Oradea
PNL Bihor
Pagina web oficiala a Partidului National Liberal filiala Bihor.
Primaria Oradea
Site-ul Primăriei Municipiului Oradea


Implementare / Gazduire / Design: i-Ware / Quanta SRL / LiquidCore.RO